in

EPDK, doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin kuralları açıkladı

EPDK’nin Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre doğalgaz tesisleri her bir ihracat çıkış noktası için uygulanacak maksimum ayrılabilir kapasite (MAK) değerini ve ilgili dönem için rezerve edilebilecek atıl kapasiteleri gaz yılı öncesi kapasite rezervasyonunu son başvuru tarihinden 60 gün önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğal gaz arz güvenliği görüşlerini dikkate alarak bildirmek zorunda.

Şirket tarafından, gaz yılı içerisinde bakanlık görüşü dikkate alınarak ihracata konu edilecek miktarın kesintili ya da kesintisiz olacağına, mevsimsel nitelik arz edip etmeyeceğine ve gerekli görülen diğer hususlara yayımlayacağı kapasite ilanı duyurusunda da yer vermek zorunda.

Ayrıca, şirket, bakanlık görüşü çerçevesinde birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde uzun dönemli kapasite rezervasyonuna ve söz konusu dönem için ilgili ihracat çıkış noktasında geçerli olacak şekilde iletim kapasite bedelinin belirlenmesine imkan verecek kapasite ilanı duyurusu da yapabilecek.

İhracat çıkış noktaları arasında İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ının (ŞİD) kapasite aktarımına ilişkin hükümler ise uygulanmayacak.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

Karadeniz gazı Filyos’ta

EPDK’dan 22 şirkete lisans